خدمات نمایشگاهی | ساخت غرفه

در برگزاری نمایشگاه ها یکی از مهمترین عواملی که همیشه در کنار غرفه سازی نمایشگاهی باید وجود داشته باشد ارائه خدمات نمایشگاهی است. خدماتی که همواره جز مهمترین عوامل زیبایی یک غرفه ساخته شده بوده و همواره کمک شایانی به غرفه سازان و مشارکت کنندگان در نمایشگاه می کند ، اما متاسفانه گاهی نقش کمرنگی پیدا می کند.

کمتر شرکت غرفه سازی وجود دارد که بتواند علاوه بر غرفه سازی نمایشگاهی بتواند خدمات نمایشگاهی را نیز به شرکت های حاضر در نمایشگاه ها ارائه نماید. خدمات نمایشگاهی آیتم های زیادی از جمله تامین نیروهای اجرایی، مترجم ، نیروهای خدماتی ، تامین مبلمان و دکوراسیون غرفه نمایشگاهی ، تامین یخچال و آبسردکن، تامین وسائط نقلیه و فراهم نمودن کلیه اقلام مورد نیازی که بعد از ساخت غرفه در یک دوره نمایشگاه ملزوم است را شامل می شود.

یکی از نکات مهمی که در ارائه خدمات نمایشگاهی مورد توجه است ؛ ارائه به موقع این خدمات به صورت بهینه به شر کت های حاضر در نمایشگاه می باشد. زیرا که با توجه به وجود محدودیت های مختلف زمانی و مکانی این خدمات می بایست تا چند ساعت قبل از شروع نمایشگاه در اختیار شرکت ها و صاحبان صنایع حاضر در نمایشگاه ها قرار گیرد و مهم تر اینکه در طول دوره برگزاری نمایشگاه نیز خدمات پشتیبانی از این سرویس ها از جمله به نگهداری و تامین مواد و تجهیزات در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد.

به عبارت دیگر به غیر از کیفیت اجناس ، نحوه ارائه این خدمات نیز بسیار مهم است و چگونگی و زمانبدی صحیح عرضه این خدمات نمایشگاهی باید از طرف شرکت ارائه کننده خدمات نمایشگاهی رعایت گردد.