رضایت نامه های غرفه سازی – سال ۱۳۹۷

غرفه سازی نمایشگاهی شرکت سپهر گستران اروندغرفه سازی نمایشگاهی شرکت سیچوان سانی سیلغرفه سازی نمایشگاهی شرکت پمپاژ کرمانشاه
رضایت نامه غرفه سازی شرکت سپهر گستران اروند            رضایت نامه غرفه سازی شرکت سیچوآن سانی سیل رضایت نامه غرفه سازی شرکت پمپاژ کرمانشاه

غرفه سازی نمایشگاهی شرکت کارا سیستمغرفه سازی نمایشگاهی شرکت تجارت گستر شونیزغرفه سازی نمایشگاهی شرکت ابزار پزشکی اسوه آسیا
رضایت نامه غرفه سازی شرکت کارا سیستم         رضایت نامه غرفه سازی شرکت تجارت گستر شونیز رضایت نامه غرفه سازی شرکت ابزار پزشکی اسوه آسیا

غرفه سازی نمایشگاهی شرکت یو چکغرفه سازی نمایشگاهی شرکت اندیشه گستران فرتاکغرفه سازی نمایشگاهی شرکت نادین کالا
رضایت نامه غرفه سازی شرکت یو چک       رضایت نامه غرفه سازی شرکت اندیشه گستران فرتاک      رضایت نامه غرفه سازی شرکت ناردین کالا

غرفه سازی نمایشگاهی شرکت تحقیقات صنعتی محسنغرفه سازی نمایشگاهی شرکت فالیز کنش فرایندغرفه سازی نمایشگاهی شرکت پیشرو تشخیص
رضایت نامه غرفه سازی شرکت تحقیقات صنعتی محسن      رضایت نامه غرفه سازی شرکت فالیز کنش فرایند      رضایت نامه غرفه سازی شرکت پیشرو تشخیص

غرفه سازی نمایشگاهی شرکت اچ تی سیغرفه سازی نمایشگاهی شرکت فالیز کنش فرایندغرفه سازی نمایشگاهی شرکت ایده آل تجهیز
رضایت نامه غرفه سازی شرکت اچ تی سی      رضایت نامه غرفه سازی شرکت فالیز کنش فرایند       رضایت نامه غرفه سازی شرکت پل ایده آل تجهیز


رضایت نامه های غرفه سازی – سال ۱۳۹۶

رضایت نامه غرفه سازی شرکت ایلیا درمان رضایت نامه غرفه سازی شرکت ایلیا درمان 2 رضایت نامه غرفه سازی شرکت نوشت افزار ویستا رضایت نامه غرفه سازی شرکت نوشت افزار ویستا 2 رضایت نامه غرفه سازی شرکت ام جی ام رضایت نامه غرفه سازی شرکت مجتمع تولیدی شمس آذر رضایت نامه غرفه سازی شرکت شیمی تجارت رضایت نامه غرفه سازی شرکت راژمان کبیر رضایت نامه غرفه سازی انتشارات سایان رضایت نامه غرفه سازی شرکت شیما شیمی نوین رضایت نامه غرفه سازی شرکت فروغ سلامت مرگان رضایت نامه غرفه سازی شرکت ارمغان سلامت کیش رضایت نامه غرفه سازی شرکت آلفا آنزیم رضایت نامه غرفه سازی شرکت بهمن پروفیل رضایت نامه غرفه سازی شرکت پارس کالا رضایت نامه غرفه سازی شرکت بتن سخت آریان رضایت نامه غرفه سازی شرکت خانه هوشمند پاردیک رضایت نامه غرفه سازی شرکت خدمات انفورماتیک نوین کیش رضایت نامه غرفه سازی شرکت پتسا صنعت رضایت نامه غرفه سازی شرکت پتسا صنعت 2 رضایت نامه غرفه سازی شرکت پتسا صنعت 3 رضایت نامه غرفه سازی شرکت پایش الکترونیک رضایت نامه غرفه سازی شرکت ایمن پرتو ایرانیان رضایت نامه غرفه سازی شرکت لیان تجارت ترنج رضایت نامه غرفه سازی شرکت نورلند تجهیز رضایت نامه غرفه سازی شرکت فالیز کنش فرایند رضایت نامه غرفه سازی شرکت ساتیار احیاء پرشین رضایت نامه غرفه سازی شرکت ایزوگام آریا رضایت نامه غرفه سازی شرکت درنیکا ویژن رضایت نامه غرفه سازی شرکت آریا فارمد پوشش رضایت نامه غرفه سازی شرکت آوایار صنعت رضایت نامه غرفه سازی شرکت الکترونیک پردازش سبلان رضایت نامه غرفه سازی شرکت تدبیر سنجش توانا رضایت نامه غرفه سازی شرکت فرابین آتیه نامی رضایت نامه غرفه سازی شرکت پرشین روما رضایت نامه غرفه سازی شرکت فن آور گستر صنعت الکترونیک ایرانیان رضایت نامه غرفه سازی شرکت هوداک رضایت نامه غرفه سازی شرکت سپاهان پمپ عماد کار رضایت نامه غرفه سازی شرکت پارت کوشان بسپار رضایت نامه غرفه سازی شرکت اپل گرافیک رضایت نامه غرفه سازی شرکت شالچیلار رضایت نامه غرفه سازی شرکت شالچیلار 2 رضایت نامه غرفه سازی شرکت ادریس رضایت نامه غرفه سازی شرکت نرم افزاری نگاره رضایت نامه غرفه سازی شرکت ناردین کالا رضایت نامه غرفه سازی شرکت سپاس کفش رضایت نامه غرفه سازی شرکت نوین دایکاست رضایت نامه غرفه سازی شرکت محبوب پلاست گیلان رضایت نامه غرفه سازی شرکت محبوب پلاست گیلان 2 رضایت نامه غرفه سازی شرکت شهریار پلاست رضایت نامه غرفه سازی شرکت مهندسین مشاور ماهر و همکاران رضایت نامه غرفه سازی شرکت صنایع غذایی آذوقه شیراز رضایت نامه غرفه سازی شرکت رل تکس رضایت نامه غرفه سازی شرکت پتسا صنعت رضایت نامه غرفه سازی شرکت پترو سیس سامان رضایت نامه غرفه سازی شرکت لایف وب رضایت نامه غرفه سازی شرکت دالمن رضایت نامه غرفه سازی شرکت بهین سامان هوشمند نگار رضایت نامه غرفه سازی شرکت قطران شیمی رضایت نامه غرفه سازی شرکت قطران شیمی 2 رضایت نامه غرفه سازی شرکت ابزار پزشکی اسوه آسیا رضایت نامه غرفه سازی شرکت کشت و صنعت پودینه (رامک) رضایت نامه غرفه سازی شرکت بهمن پروفیل رضایت نامه غرفه سازی شرکت اچ تی سی رضایت نامه غرفه سازی شرکت Bestebit رضایت نامه غرفه سازی شرکت هوبر رضایت نامه غرفه سازی شرکت مهر پلاست صبا رضایت نامه غرفه سازی شرکت راویس رضایت نامه غرفه سازی شرکت آرکا آئین تجارت رضایت نامه غرفه سازی شرکت فرکوش رنگ


رضایت نامه های غرفه سازی – سال ۱۳۹۵


رضایت نامه غرفه سازی شرکت ایده آل صنعت رضایت نامه غرفه سازی شرکت عسل کندو خوانسار رضایت نامه غرفه سازی شرکت سمنان شیرینی تجارت
رضایت نامه غرفه سازی شرکت ایده آل صنعت                      رضایت نامه غرفه سازی شرکت عسل کندو خوانسار                     رضایت نامه غرفه سازی شرکت سمنان شیرینی تجارت

رضایت نامه غرفه سازی شرکت به یک شیراز رضایت نامه غرفه سازی شرکت توسعه پایدار آبزی پروری ایران رضایت نامه غرفه سازی شرکت کهکشان راه پرواز
رضایت نامه غرفه سازی شرکت به یک شیراز                     رضایت نامه غرفه سازی شرکت توسعه پایدار آبزی پروری ایران                     رضایت نامه غرفه سازی شرکت کهکشان راه پرواز

رضایت نامه غرفه سازی شرکت تجهیز صنعت سپیدان رضایت نامه غرفه سازی شرکت پارس کالا ایساتیس رضایت نامه غرفه سازی شرکت پارس کالا ایساتیس 2
رضایت نامه غرفه سازی شرکت تجهیز صنعت سپیدان                        رضایت نامه غرفه سازی شرکت پارس کالا ایساتیس                           رضایت نامه غرفه سازی شرکت پارس کالا ایساتیس ۲

رضایت نامه غرفه سازی شرکت آرکا تجارت آئین رضایت نامه غرفه سازی شرکت پل ایده آل تجهیز رضایت نامه غرفه سازی شرکت پایش الکترونیک
رضایت نامه غرفه سازی شرکت آرکا تجارت آئین                      رضایت نامه غرفه سازی شرکت پل ایده آل تجهیز                        رضایت نامه غرفه سازی شرکت پایش الکترونیک


رضایت نامه غرفه سازی شرکت رکسان پارسیان رضایت نامه غرفه سازی شرکت رکسان پارسیان 2 رضایت نامه غرفه سازی شرکت محراب اکسیر
رضایت نامه غرفه سازی شرکت رکسان پارسیان                       رضایت نامه غرفه سازی شرکت رکسان پارسیان ۲                        رضایت نامه غرفه سازی شرکت محراب اکسیر

رضایت نامه غرفه سازی شرکت بازرگانی ارغوان رضایت نامه غرفه سازی شرکت بتن سخت آریان رضایت نامه غرفه سازی شرکت آرا تجهیز الیزه
رضایت نامه غرفه سازی شرکت بازرگانی ارغوان                        رضایت نامه غرفه سازی شرکت بتن سخت آریان                           رضایت نامه غرفه سازی شرکت آرا تجهیز الیزه


رضایت نامه غرفه سازی شرکت اچ تی سی  رضایت نامه غرفه سازی شرکت پویا مبدل  رضایت نامه غرفه سازی شرکت شالچیلار
رضایت نامه غرفه سازی شرکت اچ تی سی                        رضایت نامه غرفه سازی شرکت پویا مبدل                             رضایت نامه غرفه سازی شرکت شالچیلار

رضایت نامه غرفه سازی شرکت مهندسی آترون رضایت نامه غرفه سازی شرکت سودی بسپار رضایت نامه غرفه سازی شرکت سودی بسپار 2
رضایت نامه غرفه سازی شرکت مهندسی آترون                              رضایت نامه غرفه سازی شرکت سودی بسپار                          رضایت نامه غرفه سازی شرکت سودی بسپار ۲

رضایت نامه غرفه سازی شرکت محبوب پلاست گیلان رضایت نامه غرفه سازی شرکت ناردین کالا رضایت نامه غرفه سازی شرکت نوین دایکاست
رضایت نامه غرفه سازی شرکت محبوب پلاست گیلان                                رضایت نامه غرفه سازی شرکت ناردین کالا                            رضایت نامه غرفه سازی شرکت نوین دایکاست

رضایت نامه غرفه سازی شرکت سپاس کفش رضایت نامه غرفه سازی شرکت رل تکست رضایت نامه غرفه سازی شرکت دالمن
رضایت نامه غرفه سازی شرکت سپاس کفش                                  رضایت نامه غرفه سازی شرکت رل تکست                          رضایت نامه غرفه سازی شرکت دالمن

رضایت نامه غرفه سازی شرکت بهین سامان هوشمند نگار رضایت نامه غرفه سازی شرکت قطران شیمیرضایت نامه غرفه سازی شرکت صنایع غذایی آذوقه شیراز
رضایت نامه غرفه سازی شرکت بهین سامان هوشمند نگار                 رضایت نامه غرفه سازی شرکت قطران شیمی                              رضایت نامه غرفه سازی شرکت صنایع غذایی آذوقه شیراز

رضایت نامه غرفه سازی شرکت شهریار پلاست رضایت نامه غرفه سازی شرکت مهندسین مشاور ماهر و همکاران رضایت نامه غرفه سازی شرکت ابزار پزشکی اسوه آسیا
رضایت نامه غرفه سازی شرکت شهریار پلاست                         رضایت نامه غرفه سازی شرکت مهندسین مشاور ماهر و همکاران                         رضایت نامه غرفه سازی شرکت ابزار پزشکی اسوه آسیا

رضایت نامه غرفه سازی شرکت یورو اسلات پارس رضایت نامه غرفه سازی شرکت قلم مو سازی خرم رضایت نامه غرفه سازی شرکت پارس کالا ایساتیس
رضایت نامه غرفه سازی شرکت یورو اسلات پارس                رضایت نامه غرفه سازی شرکت قلم مو سازی خرم                       رضایت نامه غرفه سازی شرکت پارس کالا ایساتیس

رضایت نامه غرفه سازی شرکت اسوه آسیا رضایت نامه غرفه سازی شرکت زایس  رضایت نامه غرفه سازی شرکت کیمیا فام
رضایت نامه غرفه سازی شرکت اسوه آسیا                            رضایت نامه غرفه سازی شرکت زایس                            رضایت نامه غرفه سازی شرکت کیمیا فام

رضایت نامه غرفه سازی شرکت یگانه سام طب پارسیان رضایت نامه غرفه سازی شرکت طاهر تاج پارس رضایت نامه غرفه سازی شرکت قطران شیمی
رضایت نامه غرفه سازی شرکت یگانه سام طب پارسیان                        رضایت نامه غرفه سازی شرکت طاهر تاج پارس                          رضایت نامه غرفه سازی شرکت قطران شیمی

رضایت نامه غرفه سازی شرکت آذر دقیق ایرانیان رضایت نامه غرفه سازی شرکت نوکان فرایند  رضایت نامه غرفه سازی شرکت ترمیم لاستیک
رضایت نامه غرفه سازی شرکت آذر دقیق ایرانیان                        رضایت نامه غرفه سازی شرکت نوکان فرایند                         رضایت نامه غرفه سازی شرکت ترمیم لاستیک

رضایت نامه غرفه سازی شرکت ناردین کالا
رضایت نامه غرفه سازی شرکت ناردین کالا


رضایت نامه های غرفه سازی – سال ۱۳۹۴

رضایت نامه های غرفه سازی غرفه نمایشگاهی ساخت غرفه
رضایت نامه شرکت پایا طب خاورمیانه                رضایت نامه شرکت شیمی سبز جنوب                 رضایت نامه شرکت سام سیر


غرفه آرایی غرفه آرایی نمایشگاه غرفه سازان
رضایت نامه شرکت پایا افزار ویرا                  رضایت نامه شرکت پارسان دی سمبل آجیل و خشکبار                                 رضایت نامه شرکت پارسیان دی سمبل نمایشگاه صنایع کشاورزی

غرفه داران غرفه سازی غرفه سازی IDC
رضایت نامه پارسان دی سمبل نمایشگاه آجیل و خشکبار ۹۳                   رضایت نامه پارسان دی سمبل نمایشگاه آجیل و خشکبار ۹۴                    رضایت نامه شرکت IDC

          رضایت نامه شرکت دام ایلکا نمایشگاه دام و طیور ۹۴                    رضایت نامه شرکت دام ایلکا نمایشگاه دام و طیور ۹۳                  رضایت نامه شرکت دام ایلکا نمایشگاه دام و طیور ۹۲

          رضایت نامه شرکت دام ایلکا                 رضایت نامه شرکت آذوقه شیراز نمایشگاه مواد غذایی                 رضایت نامه شرکت آذوقه شیراز صنایع کشاورزی

              رضایت نامه شرکت آذوقه شیراز                 رضایت نامه شرکت آرین لیو                  رضایت نامه شرکت آرین لیو

              رضایت نامه شرکت سانا عایق نمایشگاه تاسیسات ساختمان ۹۴                 رضایت نامه شرکت سانا عایق نمایشگاه تاسیسات ساختمان ۹۳                  رضایت نامه شرکت سانا عایق نمایشگاه تاسیسات ساختمان ۹۲

                رضایت نامه شرکت سانا عایق نمایشگاه نفت و گاز، پتروشیمی                   رضایت نامه شرکت ژئو شبکه پارسیان                   رضایت نامه شرکت یگانه طب پارسیان

                      رضایت نامه شرکت سودی بسپار                   رضایت نامه شرکت ابزار اسوه آسیا                 رضایت نامه شرکت مهندسی گسترش فن آوران شرق


رضایت نامه شرکت سامان رهاورد                  رضایت نامه شرکت بهروز پلیمر                 رضایت نامه شرکت پرتو سیستم

                 رضایت نامه شرکت پرتو سیستم درمان                  رضایت نامه شرکت صنایع غذایی شیرین فام                  رضایت نامه شرکت نوین شیمیار

                 رضایت نامه شرکت ایزونام                  رضایت نامه شرکت آذوقه شیراز                  رضایت نامه شرکت فراز کمپرسور

                 رضایت نامه شرکت نوین دایکس متالورژی ۹۱                  رضایت نامه شرکت نوین دایکس متالورژی ۹۶                  رضایت نامه شرکت نوین دایکس متالورژی ۹۰

                 رضایت نامه شرکت نوین دایکست متالورژی ۹۲                    رضایت نامه شرکت نوین دایکست متالورژی ۹۶                   رضایت نامه شرکت ندا پرداز

                 رضایت نامه شرکت ندا پرداز صنعت ۹۴                  رضایت نامه شرکت تارا مشاور الکامپ ۹۲                  رضایت نامه شرکت تارا مشاور الکامپ ۹۴

                 رضایت نامه شرکت تارا مشاور الکامپ ۹۳                  رضایت نامه شرکت طب و تصویر پارسیان ایران هلث                  رضایت نامه شرکت طب و تصویر پارسیان رادیولوژی

                 رضایت نامه شرکت طب و تصویر پارسیان رادیولوژی ۹۴                   رضایت نامه شرکت سوپر پکس صنعت ساختمان ۹۴                   رضایت نامه شرکت سوپر پکس تاسیسات ۹۳

                                                                                 رضایت نامه های غرفه سازی

                 رضایت نامه شرکت سوپر پکس ساختمان ۹۴                  رضایت نامه شرکت دالمن صنعت برق ۹۰                  رضایت نامه شرکت دالمن صنعت برق ۹۴

                 رضایت نامه شرکت دالمن صنعت برق ۹۴                  رضایت نامه شرکت بازرگانی آرما آشپزخانه ۹۳

                 رضایت نامه شرکت بازرگانی آروما خانه مدرن                  رضایت نامه شرکت بازرگانی آروما آشپزخانه                  رضایت نامه شرکت پارسیان پلی تکس

                 رضایت نامه شرکت شهر دارو ایران فارما                  رضایت نامه شرکت شهر دارو مکمل های غذایی                  رضایت نامه شرکت شهر دارو کنگره پزشکان عمومی

                 رضایت نامه شرکت پل ایده آل تجهیز ایران هلث                  رضایت نامه شرکت پل ایده آل تجهیز پزشکان عمومی                  رضایت نامه شرکت پل ایده آل تجهیز ایران هلث

                 رضایت نامه شرکت پل ایده آل تجهیز ایران هلث ۹۳                   رضایت نامه شرکت پل ایده آل تجهیز ایران هلث ۹۲                   رضایت نامه شرکت پل ایده آل تجهیز ایران هلث ۹۴

                                                                 رضایت نامه های غرفه سازی

                 رضایت نامه شرکت رکسان پارسیان                    رضایت نامه شرکت سامان هوشمند نگار درب و پنجره ۹۲                    رضایت نامه شرکت سامان هوشمند نگار درب و پنجره ۹۳

رضایت نامه شرکت iwindoor              رضایت نامه شرکت موتکس              رضایت نامه شرکت ایسکو

رضایت نامه شرکت آسیا پتروگاز کنگره سی ان جی ۹۴              رضایت نامه شرکت آسیا پتروگاز کنگره سی ان جی ۹۲              رضایت نامه شرکت آسیا پتروگاز کنگره سی ان جی ۹۳

رضایت نامه شرکت حرکت سازان توس              رضایت نامه شرکت تحقیق و توسعه فناوری              رضایت نامه شرکت نورلند تجهیز

رضایت نامه های غرفه سازی

رضایت نامه شرکت مرکب ایران              رضایت نامه شرکت طاهر تاج پارس کنگره پزشکان عمومی              رضایت نامه شرکت طاهر تاج پارس کنگره پوست و مو

رضایت نامه های غرفه سازی

رضایت نامه شرکت ام اچ اچ              رضایت نامه شرکت پیشرو تشخیص              رضایت نامه شرکت کیان کارای پارسا

رضایت نامه های غرفه سازی

رضایت نامه

رضایت نامه انتشارات مهر و ماه نمایشگاه کتاب ۹۲              رضایت نامه انتشارات مهر و ماه نمایشگاه کتاب ۹۴              رضایت نامه آزانس هواپیمایی مهر پویان

رضایت نامه های غرفه سازی

رضایت نامه شرکت جاویدان یدک              رضایت نامه شرکت مهندسی حرارت گستر              رضایت نامه شرکت صنعتی آژیر

رضایت نامه های غرفه سازی

رضایت نامه شرکت صنعتی آژیر              رضایت نامه شرکت خوشه              رضایت نامه شرکت سم آوران ایلیا

رضایت نامه های غرفه سازی

رضایت نامه

رضایت نامه شرکت فولاد معدن پاسارگاد              رضایت نامه شرکت احیا درمان پیشرفته              رضایت نامه شرکت متال دکور خانه مدرن

رضایت نامه های غرفه سازی

رضایت نامه های غرفه سازی

رضایت نامه شرکت متال دکور کاشی و سرامیک              رضایت نامه شرکت آلومینیوم فرم مبنا              رضایت نامه شرکت زعفران عباس زاده


رضایت نامه های غرفه سازی و اهمیت داشتن رضایت نامه کتبی ؛ وجود رضایت نامه های غرفه سازی در یک شرکت غرفه ساز خود موید این اصل است که مشتریان رضایت مند مجددا خرید میکنند و در مورد تجربه خوب خود با دیگران صحبت میکنند. مشتریان ناراضی معمولا به محصولات رقبا روی آورده و به بی اعتبار کردن محصول یا خدمت نزد دیگران می‌پردازند (اهمیت داشتن رضایت نامه کتبی در برخورد و جلوگیری از تخریب شدن توسط افراد).

در نتیجه رضایتمندی مشتریان و راضی نگه داشتن آنها و همچنین توجه به خواسته هایشان یکی از مهمترین اصول مشتری مداری است. مشتری مداری همواره برای تمام کسب و کارها ، بلاخص در حوزه غرفه سازی مفید بوده و توصیه شده است.

و با توجه به رقابتی شدن شدید بازارها، توسعه شبکه‌های اجتماعی ، توسعه سیستم های جدید تبلیغات، بازاریابی و فروش موجب گسترده شدن قدرت انتخاب مصرف کنندگان گردیده است و این عوامل مشتری مداری را به یکی از مهمترین مزیت رقابتی شدن شرکت ها تبدیل کرده است.

بهترین سند برای اثبات قدرتمند بودن و صادق بودن یک مجموعه یا شرکت با مشتری های احتمالی خود، داشتن یک رزومه مثبت و کامل است . اما امروزه در دنیای پیچیده کسب و کار و تجارت به دلیل وجود تعداد زیاد تامین کنندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمات در هر صنف و موضوع کاری، این امکان برای مخاطبین و مشتری‌ها از بین رفته است که بتواند تنها با شنیدن کمی تعریف و تمجید فروشنده از خود و مجموعه مربوطه‌اش به آنها اعتماد کرده و انجام کار را به به آنها واگذار کنند.

بنابراین مشتریان و گیرندگان خدمات راه دیگری را پیش رو گرفته اند و آن هم انجام تحقیقات میدانی و زیر پوستی از تامین کنندگان هر کالا و خدمت است و در صورت داشتن دوستانی که سابقه انجام آن کار را داشته‌اند از تجارب آنها استفاده می کنند.

اما مشکل اینجاست که همیشه نمی‌شود به همین روش عمل کرد بنابراین باید به روش سنتی تحقیق میدانی بازگشت و شروع کرد به گشتن در بازار و بازدید از دفاتر و کارخانه ها یا کارگاه‌های منصوبه هر شغل تا کسب اطمینان خاطر اتفاق بیافتد. و این موضوع در تمامی اصناف و شغل ها صدق می کند و تنها محدود به غرفه سازی نمایشگاهی نبوده و نیست.

ذکر این نکته لازم و ضروری است که برای هر شرکتی که خواهان شرکت در نمایشگاه است ، کیفیت غرفه های ساخته شده و خدماتی که توسط غرفه ساز به وی ارائه می شود یکی از مهمترین عامل ایجاد وفاداری است. و باعث بازگشت مشتری در آینده و درخواست مجدد وی خواهد شد.

مشتری ممکن است قیمت بالاتر و یا نکات منفی دیگر را تحمل کند اما مطمئنا کیفیت پایین محصول و یا خدمات را تحمل نخواهد کرد. به همین جهت برای راضی نگه داشتن مشتریان، یک شرکت غرفه ساز می بایست تاکید زیادی بر حفظ کیفیت خدمات خود داشته و در صورت عدم رضایت مشتری از کیفیت، به بهترین نحو به دنبال جبران و کسب رضایت مشتری باشید. رضایت نامه های غرفه سازی

امروزه در بحث غرفه سازی نمایشگاهی باید گفت خارج از نکاتی همچون قیمت ساخت غرفه در این صنف، و یا قیمت ارائه خدمات و محصولات در سایر اصناف، که خود به بخشی از نگرانی های مصرف کنندگان تبدیل شده است تحقیق و تفحص در مورد یک شرکت به امری قابل حل تبدیل شده و از طریق رسانه های مختلف اجتماعی میتوان در خصوص شرایط ، سابقه کاری ، توانایی ، و کیفیت کار یک شرکت اطالاعات لازم را بدست آورد.

* * * شاید به این موضوع هم علاقه داشته باشید : غرفه سازی تهران * * *


در این شرایط باید به اعتبار تامین کنندگان نیز چشم داشت چرا که بسیاری از اوقات، نگرانی ها از پرداخت پول و تامین بودجه مالی کار نیست بلکه نگرانی از وجود یا عدم وجود مواد اولیه ، تجهیزات و همچنین متعهد بودن و درست انجام داده شدن کار توسط تامین کننده ، پیمانکار و یا ارائه کننده خدمات است. ر

این موضوع در بازار کنونی بزرگترین نگرانی در روند انجام کار است و اما در همین حال شرکت ها به دنبال کسب آرامش خاطر در انجام معاملات خود هستند. یک مثال بارز این موضوع این است که : وقتی دوستی و یا آشنایی، شخص یا شرکتی را برای انجام کاری به شما معرفی میکند و از انجام یک کار با خاطره خوب و رضایت مندی خود از همکاری با آن شخص یا شرکت می گوید و همچنین از متعهد بودن آن شرکت به شما تعریف می کند ، شما با آرامش بسیار زیادتر و با اعتماد بسیار بالاتری نسبت به انجام کار با آن شخص و یا شرکت اقدام می کنید.

در غرفه سازی نمایشگاهی نیز این مثال مانند تمام اصناف صدق می کند. بنابر این ما به جرات و با افتخار اعلام می داریم که گروه غرفه سازی نمایشگاهی پارس سازه افرا در عرصه پر رقابت بازار کنونی، با نشان بر متعهد بودن خود و انجام درست و به موقع وظایف قراردادی خود در تمام مراحل غرفه سازی اعم از اخذ مجوز های لازم، طراحی غرفه ، ساخت غرفه و غرفه آرایی و تخریب غرفه نمایشگاهی، این افتخار را داشته است که بتواند نزدیک به ۶۰۰ عدد رضایت نامه کتبی را از مشتریان خود دریافت و در رزومه کاری خود ثبت نماید.

شما مشتریان ارجمند می توانید ضمن مشاهده نمونه کارهای غرفه سازی انجام شده توسط گروه پارس سازه افرا ، متعهد و باتجربه بودن این شرکت را نیز در مد نظر داشته باشید.

باشد که این موضوع در آرامش خیال شما از جهت حضور در نمایشگاه و غرفه سازی در آن نقش داشته و به سهولت در تصمیم گیری شما کمک نماید. شما مشتریان گرامی سرمایه های اصلی این شرکت هستید” و امیدواریم پس از مشاهده لیست رضایت نامه های این گروه از مشتریان ، به عنوان یک غرفه ساز متعهد در خدمت شما باشیم. قطعا با توجه به تعداد بالای رضایت نامه این گروه ، شرکت های همکار و یا رقیبان خود را در میان آنها خواهید یافت تا بتوانید راحت تر در خصوص تعهد پذیری و نظم این گروه اطلاعات بیشتری کسب نمایید.

این مدارک در کنار قیمت های پایین غرفه سازی این شرکت و همچنین تجهیزات ساختی که در اختیار ماست میتوان شرایط همکاری را آسان نموده و راه را برای شروع یک رابطه تجاری خوب و پر منعت برای هر دو طرف راحت تر و هموار تر نماید.