ساخت غرفه نمایشگاه ایران فارما


ساخت غرفه نمایشگاهی شرکت روملاگ

,
ساخت غرفه نمایشگاهی شرکت روملاگ

ساخت غرفه نمایشگاهی شرکت روملاگ | غرفه سازی نمایشگاه ایران فارما |

محل غرفه سازی نمایشگاه مصلی تهران |

غرفه سازی نمایشگاه | طراحی غرفه نمایشگاهی | طراحی ساخت غرفه نمایشگاهی شرکت روملاگ

غرفه نمایشگاهی ایران فارما

 

ساخت غرفه نمایشگاهی شرکت روملاگ

غرفه نمایشگاهی شرکت فالکون پروسس

,
غرفه نمایشگاهی شرکت فالکون پروسس

غرفه نمایشگاهی شرکت فالکون پروسس | غرفه سازی نمایشگاه ایران فارما

محل غرفه سازی نمایشگاه مصلی تهران

غرفه سازی نمایشگاه | غرفه نمایشگاهی | ساخت غرفه نمایشگاهی شرکت فالکون پروسس

غرفه نمایشگاهی فالکون پروسس

غرفه نمایشگاهی شرکت فالکون پروسس

غرفه سازی شرکت Tofflon

,
غرفه سازی شرکت Tofflon

غرفه سازی شرکت Tofflon | غرفه سازی نمایشگاه ایران فارما

محل غرفه سازی نمایشگاه مصلی تهران

غرفه نمایشگاه | طراحی غرفه نمایشگاه | طراح غرفه | ساخت غرفه شرکت Tofflon

غرفه نمایشگاهی ایران فارما

 

غرفه سازی شرکت Tofflon

غرفه سازی شرکت آریا فارمد پوشش

,
غرفه سازی شرکت آریا فارمد پوشش

غرفه سازی شرکت آریا فارمد پوشش | غرفه سازی نمایشگاه ایران فارما

محل غرفه سازی نمایشگاه مصلی تهران

غرفه نمایشگاه | طراحی غرفه نمایشگاه | ساخت غرفه نمایشگاهی شرکت آریا فارمد پوشش

غرفه نمایشگاهی ایران فارما

 

غرفه سازی شرکت آریا فارمد پوشش

غرفه نمایشگاهی هوداک

غرفه نمایشگاهی هوداک

غرفه نمایشگاهی هوداک | غرفه سازی نمایشگاه ایران فارما

محل غرفه سازی نمایشگاه مصلی تهران

غرفه سازی نمایشگاه | غرفه نمایشگاهی | ساخت غرفه نمایشگاهی شرکت هوداک

غرفه نمایشگاهی شرکت هوداک

 

غرفه نمایشگاهی هوداک

افتتاحیه نمایشگاه ایران فارما

افتتاحیه نمایشگاه ایران فارما

.

.

افتتاحیه نمایشگاه ایران فارما از اول مهر ماه خواهد بود و این نمایشگاه تا تاریخ ۴ مهر در محل مصلی تهران ادامه خواهد داشت. این نمایشگاه را میتوان یک مانور برای نمایش دادن قدرت و رویدادی بزرگ در حوزه پزشکی و در وضع کنونی با توجه به وجود تحریم‌ها قلمداد کرد.

نمایشگاه بین‌المللی ایران فارما ، همایش پراهمیتی در صنعت نمایشگاهی ایران است و جایگاه ویژه‌ای دارد که شرکت‌های تولیدی داروهای طبیعی هم بتوانند در این فضا حضور پیدا کنند.

شعار اصلی این دوره نمایشگاه «فرصت‌ها و تهدیدها در شرایط موجود» اعلام شده است و با توجه به شرایط کنونی، فضای مناسبی برای تولیدکننده های واقعی ایجاد می‌کند و تولیدکننده‌ای که بازار را می‌شناسد، روش و راهکار تغییر را یاد گرفته است، روش کشت و تامین ماده اولیه را می‌داند؛ می‌تواند از این بن بست بیرون بیاید.

 


غرفه سازی نمایشگاه ایران فارما

غرفه سازی نمایشگاه ایران فارما

غرفه سازی نمایشگاه ایران فارما

.

.

اجازه ورود به سالن و غرفه سازی نمایشگاه ایران فارما از تاریخ ۳۱ شهریور الی ۱ مهر ماه برای شرکت های غرفه سازی امکان پذیر شده است و شرکت های غرفه ساز میتوانند جهت حضور غرفه سازی در این نمایشگاه فعالیت خود را شروع نمایند. شرکت غرفه سازی پارس سازه افرا نیز همچون سابق در این نمایشگاه حضور فعال داشته و اقدام به غرفه سازی خواهد نمود.

غرفه سازی نمایشگاه ایران فارما


طراحی و ساخت غرفه نمایشگاهی ایران فارما

غرفه نمایشگاهی شرکت آریا فارمد پوشش

غرفه نمایشگاهی آریا فارمد پوشش

غرفه نمایشگاهی آریا فارمد پوشش | غرفه سازی نمایشگاه ایران فارما |

محل غرفه سازی نمایشگاه بین المللی تهران

ساخت غرفه | ساخت غرفه نمایشگاه | ساخت غرفه نمایشگاهی شرکت آریا فارمد پوشش
#نمایشگاه ایران فارما

 

غرفه نمایشگاهی آریا فارمد پوشش

 

 

ساخت غرفه شرکت فالکون پروسس

,
ساخت غرفه شرکت فالکون پروسس

ساخت غرفه شرکت فالکون پروسس | غرفه سازی نمایشگاه ایران فارما |

محل غرفه سازی نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساز | طراح غرفه | ساخت و اجرای غرفه نمایشگاه شرکت فالکون پروسس
#نمایشگاه ایران فارما

 

غرفه سازی

ساخت غرفه شرکت فالکون پروسس

ساخت غرفه نمایشگاهی شرکت داروشیشه

,
ساخت غرفه نمایشگاهی شرکت داروشیشه

ساخت غرفه نمایشگاهی شرکت داروشیشه | غرفه سازی نمایشگاه ایران فارما |

محل غرفه سازی مصلی تهران |

خدمات نمایشگاهی | تجهیزات نمایشگاهی | دکوراسیون نمایشگاهی شرکت داروشیشه
#پزشکی #ایران فارما

 

غرفه سازی نمایشگاه پزشکی

ساخت غرفه نمایشگاهی شرکت داروشیشه