غرفه سازی نمایشگاهی - پارس سازه افرا - 09125012567

Manufacturer of exhibition booth stands in IRAN

طراحی غرفه و ساخت غرفه آریا ابزار دقیق پیشرو

غرفه سازی نمایشگاهی  - در نمایشگاه آب و فاضلاب 1398

غرفه سازی نمایشگاه- بین المللی تهران- 

طراحی غرفه | غرفه سازی | ساخت غرفه | غرفه سازی نمایشگاهی | غرفه نمایشگاهی | غرفه سازی پارس سازه افرا

گروه غرفه سازی نمایشگاهی پارس سازه افرا با سالهای متولی تجربه در زمینه طراحی غرفه و ساخت غرفه در نمایشگاهها و رویدادهای مهم غرفه سازی کشور و به خصوص استان تهران هنوز بر این باور است که تنها راه ماندگاری در ذهن مشتریان ارائه راهکارهای خوب و خدمات مناسب به آنها میباشد . ماتنها یک تیم غرفه سازی نیستیم بلکه یک همراه و یک مشاور در زمینه غرفه سازی و حضور مثبت و با نتیجه در نمایشگاهها هستیم . گروه غرفه سازی نمایشگاهی پارس سازه افرا به شما خدمات گوناگونی را از مرحله مشاوره طراحی غرفه تا مرحله ساخت غرفه خواهد داد.

همچنین این گروه غرفه سازی آمادگی تامین تجهیزات و نیروهای مورد نیاز برای پذیرایی و همچنین نیروهای متخصصی برای پاسخگویی میز اطلاعات در اختیار شما قرار دهد .

غرفه سازی را نه یک شغل برای کسب در آمد میدانیم بلکه آن را راهی برای پیدا کردن دوستانی خوب از طریق تعامل و مشاوره های حرفه ای در برگزاری این روبداد بزرگ می دانیم .