گرید غرفه سازی نمایشگاه چیست؟

گرید غرفه سازی نمایشگاه چیست؟ نمایشگاه بین المللی تهران به دلیل موقعیت خود و برگزاری تعداد نسبتاً زیادی نمایشگاه در طول سال همانطور که همیشه قابل توجه شرکت کنندگان بوده و  افراد و مجموعه هایی به جهت کسب درآمد از طریق عملیات طراحی نمایشگاه و امور غرفه سازی نمایشگاهی بوده و هست .

به همین دلیل و به دلیل سبک خاص بازار اقتصادی کشور ما و نوع عملکرد فروش در آن و طرز، فکر همیشه جای دیگر بهتر است در این بازار افراد گوناگونی به سمت کار طراحی غرفه و ساخت غرفه در نمایشگاه روی آورده و نسبت به آن اقدام نمودند.
این مورد همانطور که برای شرکت‌های ارائه کننده خدمات غرفه سازی نمایشگاه دارای منفعت بود همراه خود (به دلیل وجود یک سری افراد محدود) یک سری مشکلات را برای شرکت کنندگان در نمایشگاه و همچنین شرکتهای فعال در صنعت غرفه سازی نمایشگاهیبه وجود آورده بود . که می بایست مسئولین نمایشگاهی نسبت به رفع آن چاره اندیشی می نمودند.

گرید غرفه سازی نمایشگاه چیست؟ و چه نیازی به گرید نمایشگاهی هست ؟ از جمله مشکلات میتوان به عقد قرارداد ساخت غرفه چندین شرکت در نمایشگاه توسط یک فرد که حتی یک دفتر مشخص هم نداشت و یا غرفه سازی نمایشگاهی توسط افرادی که امکانات کافی را به جهت این کار در حد لازم نداشتند و …. اشاره کرد.
در مواردی پیش می آمد که طرح ساخته شده در نمایشگاه با آن که مشتری در مرحله طراحی غرفه آن را به شرکت غرفه سازی نمایشگاه سفارش داده بود از هم متفاوت بوده و میتوان گفت ارتباط کمی با هم داشتند . همه اینها باعث ایجاد و بردن شکایاتی به نزد مسئولین نمایشگاه بین المللی تهران از عملکرد اینگونه افراد گردید .

می بایست برای ساماندی شرکتهای غرفه سازی نمایشگاه و افرادی که در واقعیت کار آنها طراحی غرفه بود نه ساخت غرفه و جداسازی و تفکیک آنها از یکدیگر راه کاری را تدارک می دیدند.
همین امر باعث شد که نمایشگاه بین المللی تهران اقدام به بررسی و منظم نمودن شرکتهای غرفه سازی نمایشگاهی که قصد انجام عملیات و اجرای غرفه نمایشگاهی در سطح نمایشگاه تهران را داشتند نماید . در همین راستا موضوع گرید غرفه سازی نمایشگاه و درجه بندی شرکتهای غرفه ساز مطرح شد که با یک سری قوانین و مقرراتی همراه و آغاز شد.

گرید غرفه سازی نمایشگاه چیست؟

گرید نمایشگاهی

از جمله آنها میتوان به هدف گذاری، بررسی امکانات کارگاهی و دفتری شرکتهای غرفه سازی نمایشگاهی اشاره کرد که اصل و پایه ارائه گرید غرفه سازی نمایشگاه به غرفه سازان بود . و این که همه افرادی که قصد انجام کار ساخت غرفه در نمایشگاه را دارند باید حتما دارای شخصیت حقوقی بوده و یا دارای مجموز فعالیت از یکی از ارگانها و سازمانهای حقوقی کشور باشند .

اینکه که فقط شرکتهای دارای مجوز غرفه سازی نمایشگاهی اجازه ساخت غرفه در نمایشگاه داشته باشند .
شرکتها و شرکت کنندگان دیگر اجازه نخواهند داشت مستقیما اقدام به کار طراحی غرفه و ساخت غرفه در نمایشگاه نمایند. /  افراد حقیقی اجازه فعالیت غرفه سازی نمایشگاهی نخواهند داشت.

دلایل پیداش این سوال : گرید غرفه سازی نمایشگاه چیست؟ / گرید بر اساس سابقه کار و نمونه کار غرفه سازی افراد و شرکتها به آنها داده خواهد شد. / متراژ کارگاه افراد و تداد افراد تحت بیمه شرکت در گرید آنها مستقیما تاثیر گذار خواهد بود . و …. (البته مانند تمامی این هدف گذاری ها و شرایط انجام نشد و خیلی از موارد ناقص اجرا شد) بنابراین به شما موکدا توصیه میکنیم که برای عقد قرارداد غرفه سازی فقط گرید را ملاک عمل خود قرار ندهید .

برای اینکه خیلی از شرکتها در همین زمان به وجود آمدند که هیچ گونه سابقه مشخصی هم از عملکرد غرفه سازی نمایشگاهی آنها وجود نداشته و ندارد.
اگر تمامی این قوانین اجرا می‌گردید میتوان به جرات گفت که هم اکنون شاهد وجود قوی‌ترین شرکتهای غرفه سازی نمایشگاهی در نمایشگاه تهران بودیم ولی افسوس که این قانون هم به صورت سلیقه ای اجرا شده و هم اکنون شاهد مشکلات بسیار دیگری هستیم که گریبان شرکتهای غرفه سازی نمایشگاهی و شرکتها کنندگان در نمایشگاه را گرفته است.

گروه غرفه سازی نمایشگاه پارس سازه افرا دارای گرید B غرفه سازی نمایشگاهی از نمایشگاه بین المللی تهران بوده و همچنین عضو رسمی انجمن غرفه سازان تهران نیز می باشد .

مفتخر است به دریافت بیش از 500 رضایت نامه کتبی از مشتریان خود تا سال 1396 که این گام بزرگی بوده است در اثبات عملکرد و نکویی این مجموعه در قبال تعهدات خود.

ازدیگر امکات گروه غرفه سازی نمایشگاهی پارس سازه افرا داشتن یک هزار متر مربع کارخانه مخصوص عملیات غرفه سازی نمایشگاه و مالکیت آن. داشتن واحد لجستیک و حمل و نقل ویژه غرفه سازی نمایشگاهی . کارخانه ساخت غرفه نمایشگاهی /  واحد طراحی غرفه نمایشگاهی / واحد چاپ / واحد برش لیزر / واحد برش استیکر و نوشتار غرفه سازی و کلیه امکانات کارگاهی و دفتری مربوط به این فعالیت است که با افتخار از آنها نام می بریم.

___ گرید غرفه سازی نمایشگاه ___

گرید غرفه سازی نمایشگاه چیست؟