هشتمیـن کنگـره ملی و بیستمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران

هشتمیـن کنگـره ملی و بیستمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران

در راستای تحقق بخشیدن به اهداف سنـد ششم توسعه علمی کشور و

نقشه جـامع علمی جمهوری اسلامی ایـران و با هدف ایجاد فضای تعامل

و هم‌اندیشی علمی بین محققـان و دانشمنـدان علـوم زیستی در سطـح

بین‌المللی برگزار می‌شود. این کنگره با مجوز و همکاری انجمن زیست‌شناسی

ایران در تاریخ‌های ۳۱مرداد ماه لغایت ۲ شهریور ماه سال هزار و سیصد و نود و هفت خورشیدی در دانشگاه مراغه برگزار خواهد شد

 

گنگره ملی زیست شناسی

در این همـایش در کنـار ارائـه آخـرین دستـاوردهای علمی، پژوهشی و فناوری

در زمینه‌هـای مختـلف علـوم زیستی، نشست‌هـای هـم‌افـزایی و هـم‌انـدیشی

به‌منظور بحـث و تبـادل نظر بین اسـاتید، دانشجویان، پژوهشگران و متخصصان

در ارتبـاط بـا پروژه‌هـای تحقیقـاتی جدید و چشم‌اندازهـای آنهـا و همچنین

کارگـاه‌های آمـوزشی تخصصی بـرگـزار می‌شـود. محـورهـای اصـلی کـنگره در

حوزه‌های مختلف زیستی مشتمل بر زیست‌شناسی سلولی و ملکولی (ژنتیک،

بیوشیمی و بیوفیزیک)، میکروبیولوژی، زیست‌شناسی گیاهی (فیزیولوژی گیاهی،

سیستماتیک و اکولوژی گیاهی، سلولی و تکوینی گیاهی)، زیست‌شناسی جانوری

(فیزیولوژی جانوری، بیوسیستماتیک جانوری و اکولوژی جانوری، بافت‌شناسی و …)

و زیست‌شناسی کاربردی (بیوتکنولوژی، نانو بیوتکنولوژی، بیوتکنولوژی پزشکی، علوم محیط زیست و…) است.

 

بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگـره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران

 

غرفه نمایشگاهی | غرفه سازی پارس سازه افرا | کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران

image description

نمایشگاه صنایع دستی و برگزاری جشنواره نوروزگاه در کاخ مروارید

معـاون صنـایـع دستـی میـراث فرهنـگی استـان البـرز گفت: نمایشگاه صنایع دستی

استـان تا ۱۰ فـروردین در محوطـه کـاخ مـروارید دایـر است.سعید امینی در گفت ‌وگو

با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: در حال حاضر شاهد برگزاری جشنواره اقـوام و نمایشگاه

صنایع دستتی در کاخ مروارید هستیم. وی ادامه داد: جشنواره اقوام که توسط بخش

خصوصی برگـزار شده، تا ۲۹ اسفند ادامه دارد ولی نمایشگاه صنایع دستی استان تا ۱۰ فرودین دایر خواهد بود.

وی افزود: در نمایشگاه صنایع دستی در مجموع ۳۰ غرفه دایر شده و شرکت کنندگان تولیدات خود را در معرض دید علاقه مندان قرار داده‌اند.

 

جشنواره نوروزگاه در کاخ مروارید

این مسئول در ادامه به احتمال برگزاری جشنواره نوروزگاه در کاخ مروارید نیز

اشـاره کرد و گفت : در این جشنـواره شـاهد برگزاری آیین‌ها، مراسم و آداب

و رسوم کهن استان در ایام نوروز خواهیم بود.

امینی اضافه کرد: در حال حاضر برگزاری این جشنواره به مزایده گذاشته شده و در صورت توافق با بخش خصوصی برگزار خواهد شد.

 

برگـزاری جشنواره نوروزگاه در کاخ مروارید

 

غرفه سازی | غرفه سازی نمایشگاهی | نمایشگاه صنایع دستی

بیست‌ و‌ نهمین نمایشگاه ملی صنایع‌دستی

بیست‌ و‌ نهمین نمایشگاه صنایع‌ دستی و سومین نمایشگاه توانمندی‌های روستاییان

و عشایر آغاز شد.

 

نمایشگاه صنایع دستی و توانمندی های روستایی

بیست‌ و‌ نهمین نمایشگاه صنایع‌ دستی روز سه‌شنبه ۱۵ اسفند

بـا حضور اسحـاق جهـانگیری معـاون اول رئیـس‌ جمهـوری و علی‌اصغر مونسـان

معاون رئیس‌ جمهوری و رئیس سازمان میراث‌‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری

افتتاح شد. بیست‌و‌نهمین نمایشگاه صنایع‌دستیدر ۹۰ غرفه با حضور ۳۱ استان

و نمایش صنایع‌دستی و هنرهای سنتی سـراسر کشـور در محـل دائمی نمایشگاه‌های

بین‌المللی تهران برپا شده است. این نمایشگاه تا روز جمعه ۱۸ اسفند میزبان بازدیدکنندگان و علاقه‌مندان است.

#نمایشگاه-صنایع-دستی

بیست‌ و‌ نهمین نمایشگاه صنایع‌ دستی

نمایشگاه بین المللی توربین، ژنراتور و ماشین های دوار

نمایشگاه توربین، ژنراتور و ماشین های دوار

نمایشگاه بین المللی توربین، ژنراتور و ماشین های دوار و خدمـات و فـن آوریهـای وابسته

در محـل دائمی نمایشگـاه هـای بیـن المللی تهـران آغـاز شـد در این نمایشگاه، ۵۰ شرکت

داخلی و ۵ شرکت خـارجی حضـور دارنـد. نمـایشگاه بین المللی تـوربیـن، ژنراتور و ماشین های

دوار تا چهاردهم اسفند مـاه سـال ۹۶ در سالن ۴۴ محل دائمی نمـایشگاـه های بین المللی تهران

برقرار است و از ساعت ۹ الی ۱۷ میزبان بازدیدکنندگـان محتـرم خواهد بود. همزمان با برگزاری این نمایشگاه،

کنفرانس بین المللی ژنراتورها نیز با حضور نمایندگانی از کشورهای انگلستان، ایتالیا، نیجریه و هلند برگزار می شود.

#نمایشگاه-توربین و ماشین های-دوار

 

غرفه سازی نمایشگاهی | نمایشگاه بین المللی توربین، ژنراتور و ماشین های دوار