چرا باید غرفه سازی کنیم ؟

چرا باید غرفه سازی کنیم ؟ در نمایشگاه است که شما می توانید با شرکتهای پخش و یا نمایندگان در شهرستانها ارتباط برقرار کنید و در نمایشگاه است که خیلی از پیشنهاد هایی که تا امروز شما به دنبال راه حل برای آنها بودید خودش به سراغ شما می آید و این حال برای اکثر شرکت کنندگان است نه فقط برای شما ، بله درست متوجه شدید برای رقیبان شما هم که به نمایشگاه آمده اند هم همه این موارد صدق می کند و وجود دارد .پس مطمئن باشید رقیبان در پی جایگزین شدن شما تلاش میکنند و سعی بر حذف شما از بازار دارند ، بله تلخ است ولی حقیقت دارد . خیلی سریع تر از آن که فکر کنید رقیبان کوچک شما بزرگ شده و بر شما مدعی خواهند شد.

بنابر این در پاسخ به  این پرسش که چرا باید غرفه سازی کنیم ؟ می بایست حضور و غرفه سازی در نمایشگاه را جزء برنامه هرساله خود قرار دهید و طوری برنامه ریزی کنید که همیشه در نمایشگاه اصلی مربوط به صنف خود در اصلی ترین شهر و مرکز تجاری صنفی خود حضور داشته باشید ،نگذارید رقبایتان شایعه از بین رفتن شما را بر سر زبانها جاری کنند که بسیار برای شما گران تمام خواهد شد. باید قبول کنید که همه مشتریان همیشه با شما نخواهند ماند و باید همیشه به فکر جایگزین کردن مشتریان جدید و بهتر برای خود باشید.

حضور در نمایشگاه و استفاده از غرفه نمایشگاهی میتواند در کنار موارد دیگر بسیار به شما کمک کند . مگر اینکه شما تبلیغات تلویزیونی را جایگزین کنید که باز هم غرفه سازی نمایشگاهی جایگاه خود را دارد و در کسب نمایندگی و شرکتهای پخش و مشتریان مستقیم بسیار به شما کمک خواهد کرد .

غرفه سازی در تهران

چرا باید غرفه سازی کنیم ؟