غرفه سازی پارس سازه افرا ؛

تاثیر غرفه سازی :

غرفه سازی مجموعه ای از فعالیت های ساخت سازه های فیزیکی نیست بلکه یک ارتباط جهت بازاریابی یکپارچه است که بتواند ویژگی های ظاهری خود را برای ایجاد فرصت های ارائه و فروش خدمات و محصولات بکارگیری نماید. ساخت غرفه تصویر روشنی را از شرکت یا سازمان را برای طیف گسترده ای از مشتریان و مخاطبان را تشکیل می دهد.

میزان تاثیر یک غرفه در اذهان مراجعین و بازدیدکنندگان به تنهایی میتواند معیاری با ارزش برای تعیین میزان موفقیت غرفه باشد. در نتیجه اکثر سازمان ها و شرکت ها به دنبال بالارفتن تعداد بازدیدکنندگانی هستند که غرفه آنها را در ذهن داشته باشند. تعداد بازدیدکنندگان یک غرفه میتواند بعد از نمایشگاه برای نام شرکت، محصولات و یا خدماتش و یا هر دو تاثیر بسزایی داشته باشد.