نوشته‌ها

نمایشگاه تاسیسات ساختمان

نمایشگاه تاسیسات ساختمان ، یا به عبارت دیگر هفدهمین دوره نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی تهران از

تاریخ ۱ الی ۴ آبان ماه سال ۹۷ در محل دائمی نمایشگاه های تهران برگزار می شود.

غرفه نمایشگاه تاسیسات

نمایشگاه تاسیسات ساختمان

 

نمایشگاه تاسیسات ساختمان

نمونه کارها