تصاویری از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

تصاویری از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و غرفه سازی در آن

این نمایشگاه از تاریخ 12 اردیبهشت تا 22 اردیبهشت ماه در مصلی تهران برگزار شد.